Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta un rendez-vous est fix�� från svenska till franska

Översätt un rendez-vous est fix�� till andra språk