Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta un voisin, une voisine från franska till svenska

Översätt un voisin, une voisine till andra språk