Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta unune bouffon från svenska till franska

3trois

Översätt unune bouffon till andra språk