Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta une BD, une Bande Dessin��e från svenska till franska

Översätt une BD, une Bande Dessin��e till andra språk