Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta une pub, une publicité från franska till svenska

Översätt une pub, une publicité till andra språk