Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta une pub, une publicit�� från svenska till franska

Översätt une pub, une publicit�� till andra språk