Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta une r��cr��, une r��cr��ation från svenska till franska

Översätt une r��cr��, une r��cr��ation till andra språk