Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta une t��l�� r��alit�� från svenska till franska

Översätt une t��l�� r��alit�� till andra språk