Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ungdomar, unga från svenska till franska

Översätt ungdomar, unga till andra språk