Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ungefär från svenska till franska

tomvide
där
däry
där

Översätt ungefär till andra språk