Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ungefär, nästan från svenska till franska

tomvide
där
där
däry

Översätt ungefär, nästan till andra språk