Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta upp med dig! från svenska till franska

medavec

Översätt upp med dig! till andra språk