Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta upp med h��nderna! från svenska till franska

medavec

Översätt upp med h��nderna! till andra språk