Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta upp med händerna! från svenska till franska

medavec

Översätt upp med händerna! till andra språk