Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta uppifrån och ner från svenska till franska

ochet

Översätt uppifrån och ner till andra språk