Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta uppjagad, upphetsad från svenska till franska

Översätt uppjagad, upphetsad till andra språk