Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta uppriktigt, uppriktigt sagt, ärligt talat från svenska till franska

dity

Översätt uppriktigt, uppriktigt sagt, ärligt talat till andra språk