Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta uppskattad till, ber��knad till från svenska till franska

tillà

Översätt uppskattad till, ber��knad till till andra språk