Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta upptäckte från svenska till franska

ontmal

Översätt upptäckte till andra språk