Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ursprungligen, från början från svenska till franska

frånde

Översätt ursprungligen, från början till andra språk