Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ut��va, h��lla p�� med från svenska till franska

medavec

Översätt ut��va, h��lla p�� med till andra språk