Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta utan dig är jag ingenting från svenska till franska

Översätt utan dig är jag ingenting till andra språk