Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta utan fast adress, utan fast bostad från svenska till franska

Översätt utan fast adress, utan fast bostad till andra språk