Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta välbetalt från svenska till franska

brabien

Översätt välbetalt till andra språk