Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta våra dagars ? från svenska till franska

frånde

Översätt våra dagars ? till andra språk