Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta va à la plage från franska till svenska

surom
sur

Översätt va à la plage till andra språk