Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta va �� la plage från svenska till franska

omsur
sur

Översätt va �� la plage till andra språk