Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vacker, snygg, fin från svenska till franska

slutfin

Översätt vacker, snygg, fin till andra språk