Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vackra från svenska till franska

Annons
hara
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt vackra till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018