Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vad du ser eländig ut från svenska till franska

vadquoi

Översätt vad du ser eländig ut till andra språk