Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vad ska det tj��na till från svenska till franska

Översätt vad ska det tj��na till till andra språk