Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vad tycker du inte om att göra från svenska till franska

Översätt vad tycker du inte om att göra till andra språk