Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vad ska det tjäna till? från svenska till franska

Översätt vad ska det tjäna till? till andra språk