Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta var! från svenska till franska

Annons
Annons
varsois
Annons
var
Annons
Annons

Översätt var! till andra språk