Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta var ��r den från svenska till franska

varsois

Översätt var ��r den till andra språk