Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta var 20:e minut, var 20e minut, var tjugonde minut från svenska till franska

varsois
var

Översätt var 20:e minut, var 20e minut, var tjugonde minut till andra språk