Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta var fj��rde timme från svenska till franska

varsois
var

Översätt var fj��rde timme till andra språk