Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta var så god, här från svenska till franska

varsois
härici

Översätt var så god, här till andra språk