Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta var snäll och spänn fast från svenska till franska

ochet

Översätt var snäll och spänn fast till andra språk