Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta var sn��ll och sp��nn fast från svenska till franska

ochet

Översätt var sn��ll och sp��nn fast till andra språk