Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta var tredje fransman från svenska till franska

varsois
var

Översätt var tredje fransman till andra språk