Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta var finns, var ligger? från svenska till franska

Annons
Annons
varsois
Annons
var
Annons
Annons

Översätt var finns, var ligger? till andra språk