Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta var finns, var ligger? från svenska till franska

varsois
var

Översätt var finns, var ligger? till andra språk