Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vara deppig, inte k��nna sig glad från svenska till franska

Översätt vara deppig, inte k��nna sig glad till andra språk