Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vara f��rsenad från svenska till franska

Översätt vara f��rsenad till andra språk