Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vara r��dd f��r från svenska till franska

Översätt vara r��dd f��r till andra språk