Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vara uppm��rksam p�� från svenska till franska

Översätt vara uppm��rksam p�� till andra språk