Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vara yr i huvudet från svenska till franska

Översätt vara yr i huvudet till andra språk