Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vara uppmärksam på från svenska till franska

Översätt vara uppmärksam på till andra språk