Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta varje s��ndag, alla s��ndagar från svenska till franska

Översätt varje s��ndag, alla s��ndagar till andra språk