Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta varma drycker från svenska till franska

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt varma drycker till andra språk